Graffiti - odstranění a ochrana

Vysoce účinné produkty na odstranění graffiti a maximálně účinná a levná prevence proti sprejerům. Produkty jsou ekologické, na bázi vody.

Odstranění graffiti:

Wall Clean želatinový produkt, který slouží na vyčištění povrchu materiálu znečištěného sprejery (odstranění graffitů). Prostředek se nanese na plochu, kterou chceme vyčistit, nechá se působit (dobu působení je nutno místně vyzkoušet) a následně se uvolněné barvy odstraní vodou. Používá se tam, kde povrch nebyl primárně ošetřen přípravkem Antigraffiti Strip Vapor.

Upozornění: U odstraňování graffiti je třeba mít na zřeteli, že dochází z zesvětlení ošetřeného místa, a je třeba kalkulovat s následným vyčištěním, resp. barevného sjednocení (patinací) pohledové plochy.

K tomu je vhodným pomocníkem přípravek Ultra Stripper tekutý, který také rozpouští některé typy barev.

Ochrana - prevence:

Antigraffiti Strip Vapor je produkt určený na ochranu proti sprejerům. Vytváří na povrchu velmi kvalitní ochranu esterických a mikrokrystalických vosků a fluorovaného akrylátu a dovoluje materiálu "dýchat".

V případě znečištění (postříkání) povrchu, je následné odstranění graffitů velmi snadné, pomocí horké vody, nebo páry, bez použití tlakových přístrojů a chemie.

Upozornění: Antigraffiti Strip Vapor neaplikujeme nikdy na povrchy materiálů, které byly ošetřeny impregnacemi Idea HP, Idea XC, Porosil, Antik a Ker 13D. Pokud je materiál ošetřen těmito impregnacemi, lze sprejové nástřiky odstranit z leštěného kamene lehce, pomocí leštící ocelové vaty. U přípravku Idea H2O je povrch materiálu chráněn i před fixovými malůvkami.

Antigraffiti Strip Vapor je možno aplikovat pouze na povrchy buď ničím neošetřené, nebo ošetřené vodou ředitelnými impregnacemi - Block D70, Rex Cotto, a to s časovým odstupem min. 2 dny od aplikace impregnačního nátěru.

zpět